Skip to content

Maui Skateboarding; There are six skateparks on the island: Paia, Lahaina, Kahului, Kihei, Pukalani and Hana.

kullen coble kahului skatepark half pipe
kullen coble kahului skatepark half pipe
kullen coble keopuolani skatepark maui
skating out of lahaina skatepark kullen coble skateboarding
skateboarding ledge jump kullen coble lahaina skatepark
dropping in lahaina skatepark kullen coble skateboarding
kihei skateboarding kullen coble
kullen coble kihei skateboarder
kihei skateboarder kullen coble
kullen coble dropping kihei skate park maui hawaii
skateboarding lahaina maui
kahului skatepark kullen coble balancing skateboard
kullen coble skateboarding
kullen coble dropping bowl lahaina skate park maui
lahaina skatepark
maui skateparks
EXPLORE | DREAM | DISCOVER